Skip to content

Links

IF Ryttergården har et tæt samarbejde med Mødestedet Multihuset, som tilbyder aktiviteter og samvær for psykisk sårbare i Holbæk kommune.

Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) iværksatte i 1996 i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) et større projekt omkring idræt for sindslidende, og DAI tilbyder derfor hjælp til opstart af sådanne aktiviteter.

I samarbejde med IFK 98 og Idrætshuset i København afvikler DAI Sund By Løbet, den 2. tirsdag i maj måned i Fælledparken.

Du kan også besøge Socialstyrelsens hjemmeside med relevante artikler/oplysninger om socialpsykiatri og ind imellem også om idrætstilbud.

IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk