Skip to content

Referat/beretning 2022

Referat fra generalforsamlingen 21. april 2022

1. valg
a. valg af ordstyrer: Kasper F.
b. valg af referent: Jan fra Multihuset
c. valg af stemmetællere: Kasper S. og Karsten

2. Formandens beretning
Palle fremlagde formandens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år v/ Tinna
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der var generelt ønske om, at regnskabet blev lagt op til gennemsyn på hjemmesiden til næste år. Regnskabet for 2021 kan læses her.

4. Budget for det kommende år
Vedtaget.

5. Målsætninger for det kommende år 2022/23

  • Opretholde medlemstal
  • Opretholde de aktiviteter vi har og skabe nye
  • Afholde 2-3 medlemsaftener
  • Afholde juleafslutning
  • Søge fonde og puljer til konkrete projekter
  • Tilbyde uddannelser og kurser til instruktører, frivillige og medlemmer
  • Arbejde på at få vores medlemmer og frivillige til at deltage i diverse udvalg og praktiske opgaver
  • Styrke samarbejdet med de ordinære idrætsforeninger, Sportsbyen og lokalområdet

6. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring IF Ryttergården §8 stk. c:

Foreningen tegnes af formand og koordinator/idrætsmedarbejder. Bestyrelsen kan tildele en koordinator/idrætsmedarbejder tegningsret sammen med foreningens formand.

Ny formulering:
Foreningen tegnes af formand og næstformand. Bestyrelsen kan tildele en koordinator/idrætsmedarbejder tegningsret sammen med foreningens formand.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 14 stemmer for vedtægtsændring.

7. Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Tinna Holmager.
Stine F. Bauschke.
Jimmy Jensen.
Tinna, Stine og Jimmy stiller op til bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater.

Suppleanter:
Nanna Haugaard og Kasper Skovgård stiller op som suppleanter.
Nanna og Kasper blev valgt uden modkandidater.

Bilagskontrollanter:
Bo Jensen og Jan Roldehave stiller op som bilagskontrollanter.
Bo og Jan blev valgt uden modkandidater.

8. Årets medlems
Årets medlemspris kan ikke uddeles på grund af manglende aktiviteter.

9. Eventuelt
Ingen emner.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen:

Formand Palle Olsen
Næstformand Kasper Feldskou
Kasserer Tinna Holmager
Bestyrelsesmedlem Jimmy Jensen
Bestyrelsesmedlem Stine F. Bauschke

 

Formandens beretning 2022

God aften og velkommen til Generalforsamling IFR. Det er 4 gang jeg byder velkommen, og afleverer formandens beretning.

I år, lige som sidste har vores år været præget af covid19.

Vi har ikke haft adgang til stævner med andre klubber, og der har været covid 19, coronatest og coronapas ECT. Alle disse prøvelser og I har vist et kæmpe engagement og blevet testet og stadig deltaget i vores sportsgrene. Stor ros til jer for det.

En gennemgang af året som vi plejer, vil jeg ikke gøre på grund af ned- og oplukninger, jeg vil nævne de få arrengementer vi har haft. Året er noget kortere, det starter D 2-6-21 og ender 22-3-22. Små 10 mdr.

Vi kom lige så langsomt i gang med sportsgrenene og i septemper blev der åbnet for bad og omklædningsforhold igen. En stor ting er at vi er steget fra ca 60 medlemmer til 90, tillykke med fremgangen.

Der blev inviteret til sommer- og julefest men de blev aflyst på grund af forsamlingsforbud.

D 14-10 blev der afholdt Verdens mentale sundhedsdag med cykelløb, men det regnede og regn og corona gjorde at der kun var 4 deltagere. Løbet var sponsoreret af Superbrugsen Ladegårsparken. Tak til dem.

D 21-10 hold vi bowlingaften. En sjov aften med bowling og middag bagefter. Der var 8 deltagere.

Resten af året forløb som det plejer, med flot deltagelse i alle sports grene, det skal omtales at svømning er flyttet fra fredag til mandag aften.

KURSUS
Så skal det nævnes at vi har haft folk på kursus, nemlig Rikke, Kasper Feldskou, Kasper Mikkelsen og Palle på trænerkursus.
Stine, Rikke, Kasper Feldskou på badminto kursus. Og til sidst skal Maibritt og Søren på tennis kursus i morgen, D23-3.

AFSKED
Så er der folk der har forladt klubbeniI det forgangne år. Kasper Mikkelsen meldte sig ud af klubben og rejste til Jylland, og forlod derfor bestyrelsen og er så blevet afløst af Jimmy. Endvidere rejste Tina Hansen, en af vores støtter og medarbejdere, hun har fået et andet job i Skibby. Hun holdt afsked på Multihuset D 24-2-22 og der var mange deltagere. Hun bliver afløst af en ny medarbejder, Jan Rasmussen.

TAK TIL
Først og fremmest tak til alle de folk der har kæmpet med coronatests og -pas og fundet tid til at dyrke sport hos os.
Tak til vores kommunale ildsjæle Tina, Janni, Maibritt, Bent og Jan, uden dem var klubben ikke mulig.
Tak til vores frivillige både trænere og bestyrelse for det super flotte arbejde.
Og til sidst tak til Kasper Skovgård for at køre bussen i de kolde mørke måneder, du gør det så meget nemmere.

Med venlig hilsen formand Palle Olsen.

IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk