Skip to content

Referat/beretning 2021

Referat fra generalforsamlingen 1. juni 2021

1. valg
a. valg af ordstyrer: Kasper
b. valg af stemmetællere: Ole og Kasper
c. valg af referent: Tina

2. Formandens beretning
Palle fremlægger formandens beretning. Det har været et noget anderledes år, og beretningen kan læses her.

3. Regnskab for det forløbne år
Tinna gennemgår regnskabet for det forløbne år, hvilket kan læses her. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
Kasper fremlægger at kontingentet forsætter uændret og at der bliver opkrævet kontingent igen fra efteråret 2021. Ligeledes bliver der orienteret om at IF Ryttergården har indgået en samarbejdsaftale med DAI; ordlyden er følgende:

FORPLIGTENDE SAMARBEJDE
IF Ryttergården og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) indgår et samarbejde med det afsæt at skabe deltagerfremmende idrætsaktiviteter for psykisk sårbare borgere.

Valg af idrætsaktivitet(er) besluttes af IF Ryttergården.

Valget af aktivitet kan være afprøvning af en ny idrætsaktivitet, i en ny ramme eller en opgradering af nuværende idrætsaktiviteter. Der er et ønske om, at idrætsaktiviteten vil motivere flere fra målgruppen til idrætten og at idrætsinitiativet om muligt fortsætter efter tilskudsperiodens ophør.

IF Ryttergården modtager kr. 25.000 til idrætsaktiviteter.

5. Målsætninger for 2021
Vi arbejder for at:

  • Opretholde medlemstal
  • Opretholde de aktiviteter vi har og forsøger at skabe nye
  • Afholde 2-3 medlemsaftener
  • Afholde juleafslutning
  • Søge fonde og puljer til konkrete projekter
  • Tilbyde uddannelse og kurser til instruktører, frivillige og medlemmer
  • Få vores medlemmer og frivillige til at deltage aktivt i diverse udvalg og praktiske opgaver
  • Styrke samarbejdet med de ordinære idrætsforeninger, Sportsbyen og lokalområdet

6. Evt. indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består af folk der er siddet i et år og først er på valg til næste år, og af folk der er på valg i år.
Folk der ikke er på valg er: Tina Hansen, Tina Holmager.
Folk der er på valg: Kasper Feldskou, Kasper Mikkelsen, Palle Olsen. Alle bliver valgt til bestyrelsen.
Endvidere består bestyrelsen af 2 suppleanter som er på valg: Stine F. Bauchke, Solveig Reidur, Jimmy Jensen: der bliver valgt Stine F. Bauchke og Jimmy Jensen.

8. Årets medlemspris
Årets medlemspris kan ikke uddeles på grund af manglende aktiviteter.

9. Eventuelt
Intet.

 

Formandens beretning 2021

Godaften og velkommen til generalforsamling nr. 22, håber min beretning vil give indsigt i året der gik, selv om der ikke har været så mange aktiviteter og sport, det har været et meget specielt år.

ÅRET 20/21

Året startede som det plejede, med de sædvanlige aktiviteter, men så kom der jo nedlukning d. 14. marts 20, det gjaldt jo hele landet at vi måtte isolere os derhjemme på grund af Corona risikoen.

I løbet af foråret lykkedes det bestyrelsen at holde at holde deres møder, og der blev arrangeret gåture fra Holbæk Hus ved Maibritt, Bent og Palle. Der var en del der benyttede tilbuddet og kom ud at røre sig og møde andre mennesker.

D. 30. juni holdt IFR en sommerfest. Det skulle have været i Multihusets have, men det endte med at rykke ind på grund af dårligt vejr. Det var en hyggelig aften med mad og drikke og en masse rart samvær; der blev spillet krolf og hygget en del, det var jo lang tid siden folk havde mødtes. Der var ca. 20 deltagere.

D. 10. august startede spinning på Holbæk Hus; badminton, volleyball og fodbold startede op i Bjergmarkshallen tirsdag og torsdag da vi har fået vores gamle tider igen. Motionstræning, tennis og svømning startede ligeledes.

Så fortsatte vores normale aktiviteter, med restriktioner som sprit, masker og begrænset antal.

D. 3. oktober bragte Nordvestnyt en artikel om at vi har fået vores gamle tider i Bjergmarkshallen igen. Holbæk Garden havde fået andre lokaler, det er altid rart med lidt omtale. Tak til Jørgen Juul for den fine artikel.

D. 28. september deltog vores fodboldhold, ledet af Simon, i GIF CUP 20 stævne. Det bliv afholdt på Gentofte Stadion. Det blev til en velfortjent andenplads, tillykke med det. Der er et flot billede af holdet på IFRs hjemmeside.

D. 8. oktober afholdt IFR cykelløb for at markere Verdens mentale sundhedsdag. Det var et cykelløb på 10 kilometer. Vi havde besøg af formanden for Kultur og Fritid som holdt en tale og satte løbet i gang. Jon førte an så der blev holdt afstand efter gældende Corona regler. Der var et par stop undervejs hvor der blev serveret pølsehorn og drikkelse. Turen sluttede ved Multihuset hvor der blev serveret kaffe og kage. Frugt og vand var sponsoreret af Dagli’ Brugsen Ladegårdsparken. En rigtig hyggelig oplevelse. Vi gentager den næste år.

D. 11. december tvang nye Corona tiltag os til at lukke klubben ned. Bestyrelsen fortsatte med møder på computeren.

D. 6. maj afholdt IFR og Multihuset Sund by løb. Det plejer at blive holdt i Fælledparken i København men på grund af Corona situationen var det blevet fordelt til de enkelte klubber selv at holde det. Selve løbet bestod af en 1 kilometer rute og så galdt det om at gå så mange omgange på en time som man magtede. Der blev gået en masse omgange og også løbet, og på sådan en dag er alle vindere. Det blev afsluttet i Multihusets lokaler hvor alle fik frokost og kaffe og kage, alle fik et diplom som bevis for deltagelsen. En super dag selv om det regnede. Der var 20 deltagere.

D. 10. maj startede klubben op igen med motionstræning; spinning, badminton, volleyball og svømning startede lidt senere. Fodbold, tennis og padeltennis har været i gang et stykke tid da de er udenfor.

TAK TIL

En særlig tak skal gå til vores kommunalt ansatte ildsjæle nemlig Tina, Jannie, Maibritt og Bent – uden dem var det ikke muligt med klubben.

Tak til vores frivillige, både trænere og bestyrelse, for at gå den extra mil i disse Corona tider.

Sidst men ikke mindst tak til alle vores medlemmer, det er jer det handler om, flot at I har holdt fast ved os på trods af de lange nedlukninger.

Med venlig hilsen formand Palle Olsen

IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk