Skip to content

Referat/beretning 2020

Referat fra generalforsamlingen 25. februar 2020

1. valg
a. valg af dirigent: Bent
b. valg af stemmetællere: Ole og Kasper
c. valg af referent: Maibritt

2. Formandens beretning
Palle læser formandens beretning op, som handler om hvad der er sket i løbet af året der er gået. Læs hele beretningen her.

3. Regnskab for det forløbne år
Søren fremlægger regnskabet og svarer på spørgsmål. Regnskabet godkendes og kan læses her.

4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
Søren fremlægger budgettet og svarer på spørgsmål. Kontingentet forbliver uændret. Hele budgettet kan læses her.

5. Målsætninger for 2020
Vi vil arbejde for at:

  • Opretholde medlemsantallet
  • Opretholde de aktiviteter vi har
  • Afholde 2-3 medlemsaftener
  • Afholde juleafslutning
  • Søge fonde og puljer til konkrete projekter
  • Tilbyde uddannelse og kurser til instruktører, frivillige og medlemmer
  • Arbejde på at få vores medlemmer og frivillige til at deltage aktivt i diverse udvalg og praktiske opgaver
  • Styrke samarbejdet med de ordinære idrætsforeninger, Sportsbyen og lokalområder

6. Evt. indkomne forslag
Der er kommet et forslag til en ændring i vedtægterne §6: Der indkaldes til generalforsamling skriftligt pr. brev med mindst 14 dages varsel. Ændres til: Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Forslaget er vedtaget.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollanter
Stig, Leif og Søren er på valg og ønsker ikke genvalg. Palle og Maibritt er ikke på valg. Vi foreslår Rikke, Tinna og Tina som nye bestyrelsesmedlemmer. Alle har accepteret og er blevet valgt.

Suppleanter: Vi foreslår Bent og Kasper Hansen (fra Vipperød). Begge har accepteret og er blevet valgt.

Bilagskontrollanter: Jon og Ole er valgt.

8. Årets medlemspris
De indstillede er Louise, Rikke, Maria og Caspar Schwert. Årets medlem er i år Rikke. Tillykke Rikke. Læs mere her.

9. Eventuelt
Bestyrelsen har besluttet at udnævne Søren til æresmedlem. Palle overrækker prisen til ham. Læs mere her.

 

Formandens beretning 2020

Godaften og velkommen til generalforsamling nr. 21. Det er anden gang jeg byder velkommen, og jeg håber min beretning vil give indsigt i året der gik.

AKTIVITETER 2019

D. 15. marts blev der holdt bowlingaften i Superbowl, der var 16 deltagere; aftenen var arrangeret af Stine og Johannes. Bowlingen varede en time med spas og sjov, derefter fik vi en menu med spareribs ad libitum. Tak til Stine og Johannes for en sjov aften.

D. 26. marts var der Limone cup 2019 i fodbold og det var i Valbyhallen. Holdet bestod af Simon, Kasper ,Morten, Karsten, Michael og Kasper Skovgård. Holdet endte med en bronzemedalje i kampen med Egendal. Tillykke med det.

D. 10. april var der DM i volley i Vejle. Holdet tog over til Vejle dagen før og havde en hyggelig grill aften. Efter en overnatning på vandrerhjemmet tog de til DGIhallen og spillede en masse kampe men fik ingen medaljer. Holdet var Nanna, Ole, Jon, Simon, Kasper, Stig, Palle og Søren.

D. 24. april blev der afholdt Fjer Cup i badmintonhallen på grund af forsinkelse i Sportsbyen. Der var ikke så mange tilmeldt i år, men der blev gået til den alligevel. IFR fik et par medaljer, i mixrækken gik bronzemedaljerne til Tina og Kasper og sølvmedaljerne til Stine og Jon. I damedouble gik bronzen til Rikke og Louise og guldet gik til Ditte og Maibritt. Tillykke med de fine medaljer.

D. 23. maj var der Idræts og kulturfestival i Fredrikssund. Det startede med et idealløb (1,3 km) – her blev det til en sølvmedalje til Nanna og Johannes og bronze til Anja og Jon. Endvidere vandt IFR guld i volley ved Nanna, Ole, Jon, Kasper, Stig, Søren og Palle. Anja, Johannes og Kasper vandt guld i rundbold. I fodbold var Kasper den eneste fra IFR der deltog på et mixet hold der vandt guld. Den sidste disciplin var petanque; der havde vi to hold med Johannes og Stig, og Solveig, Ole og Palle; de sidste vandt guld. Et stort tillykke med de fine medaljer og tak til Vikingerne for en super dag altid rart besøge dem.

D. 22. juni deltog Rikke og jeg selv i sundhedsdagen i Holbæk. Vi stod i kommunens telt på hovedgaden, og det var en flot dag med mange besøgende. Vi fortalte om IFR og vores aktiviteter. Resten af gaden var fyldt med informationsboder og gøgl. En ret sjov og meget varm dag.

D. 25.-27. juni var der Idrætsfestival i Vejle. Deltagere fra IFR var Lene, Lone, Ole, Kasper, Jon, Stig, Søren og Palle. Der blev deltaget i adskillige discipliner med medaljer i krolf, nemlig guld til Lene, Lone, Ole og Palle, og sølv til Kasper. Endvidere blev der vundet guld i triatlon ved Jon, Stig og Kasper (som var skadet). Volleyholdet nåede ingen medaljer, året før vandt vi guld. Alt i alt en super oplevelse med sommer og en masse glade ansigter. Tillykke med de fine medaljer.

D. 12. september var der aktivitetsdag i Sorø hvor der var 11 personer afsted fra Holbæk, 5 fra IFR og 6 fra Multihuset. Det var en rigtig god dag med krolf, natur-gåtur med naturvejleder, mindfulness og kajak. En rigtig god og spændende dag.

D. 25. september var der fodboldstævne i Gentofte. Deltagerne var Kasper S, Simon, Steffen, Kasper M, Michael C, Oskar og Michael J. Holdet tabte desværre til Vikingerne 0-1 i finalen – bedre held næste gang.

D. 5. december var der volleyballstævne på Skt. Hans Hospital, en hyggelig dag. IFR sluttede som nummer 4. Bedre held næste gang.

D. 5. november fik Søren overrakt Lions Clubs Ildsjælspris, det var en hyggelig begivenhed, hvor Sørens familie og medlemmer fra IFR fik rigtig god dag. Tillykke til ham.

D. 20. december var der fodboldsstævne i Fredriksund. IFR blev slået af Gentofte i finalen. Bedre held næste gang.

Det var så aktiviteter og arrangementer gennem året. Der skal selvfølgelig nævnes vores ugentlige aktiviteter så som badminton, volleyball, inden- og udendørs fodbold og ikke mindst vores fine dagtilbud med motionscenter og spinning.

Alt i alt runder det op i en masse spændende oplevelser sammen med ligesindede, I kan rose jer selv for de høje deltagertal hvor folk kommer selv på en trist vinteraften, her vil jeg rose jer for en flot præstation.

Til sidst skal nævnes vores klubaftner: i det sidste år har der været 2 i foreningshuset, en sommerafslutning hvor der var ca. 20 deltagere til sandwich, sjov, hygge og samvær. Juleafslutningen var noget særligt, den var jo også vores jubilæum hvor medlemmerne havde deres mand/kone/børn med, det var smadder hyggeligt med julemad og juleknas. Der var 45 deltagere, tak for den flotte deltagelse.

FLYTNING

Den første af flytning var fra HB&I til Holbæk Hus hvor vi har flyttet vores motionscenter, vi flyttede d. 24/6 med hjælp fra flyttefolk der flyttede de tunge maskiner. Ud over Maibritt og Søren har en del frivillige hjulpet med til at få flyttet ting og sager på plads, i løbet af 2-3 måneder er det blevet et rigtig hyggeligt sted. Det er rart at have et sted at høre hjemme hvor der ud over motionen bliver holdt bestyrelsesmøder, og trænermøder m.m. En masse medlemmer kigger forbi og træner og spinner. Tillykke med de nye lokaler. Og tak til alle de frivillige hjælpere.

Den næste flytning var fra de gamle tennisbaner på Højen til Sportsbyen, hele sommeren har vi spillet på grusbanerne på anlægget, det fungerede selv om anlægget ikke var helt færdigt. Yderligere har vi spillet på indendørsbanerne i vinter, det er fine baner og på et eller andet tidspunkt kommer det til at føles lige så rart som på de gamle på Højen. Tillykke med de nye forhold.

En flytning yderligere er at torsdagen er flyttet til om mandagen i Bjergmarkshallen. Vores fodboldhold ser ud til at trives, men det ser lidt sløvere ud med badminton. Vi håber stadig på at vi kan få vores torsdag tilbage, yderligere har vi fået en ny medarbejder i hallen, nemlig Pernille. Velkommen til hende.

TAK TIL

Særlig tak til Maibritt og Søren, vores to kommunalt ansatte ildsjæle, uden dem var det ikke muligt med klubben. Vi håber at de nye ansatte kommer til at give os lige så mange glæder, når Søren går på pension til sommer.

Tak til alle vores frivillige, både trænere og bestyrelsesmedlemmer, de får klubben til at køre som et klokkeværk.

Endnu en gang tak til Ole, det kan ikke siges nok, tak for at du kører bussen i de kolde og triste måneder, det gør det en hel del nemmere for en masse.

Tak til Jørn Juhl fra Nordvest Nyt med de fine artikler der kaster lys over vores problem med torsdag og mandag i Bjergmarkshallen. Det gør os mere synlige.

Til sidst men ikke mindst tak til alle medlemmerne, for uden jer var det hele ikke muligt, I får det til at føles rart at dyrke sport, nogle at hygge sig med, og noget at se hen til.

Med venlig hilsen formand Palle Olsen

 

Budget for 2020

Forventede indtægter:
Kontingenter 25.000 kr.
Fonde 25.000 kr.
Deltagerbetaling/stævner 5.000 kr.
Ialt: 55.000 kr.
Forventede udgifter:
Badminton/boldspil:
Udgifter til bolde, ketchere o.a.
(10 måneder)
5.000 kr.
Tennis:
Udgifter til bolde, o.a.
1.000 kr.
Styrketræning:
Udgifter til indkøb af rekvisitter, maskiner o.a.
10.000 kr.
Svømning:
Årskontingent
5.000 kr.
Stævner, arrangementer, tilskud til medlemmer
(8-10 stævner)
15.000 kr.
Frivilligt arbejde:
Uddannelse, kurser, transport, beklædning, nytårskur
10.000 kr.
Transport:
Dækkende de daglige idrætsaktiviteter,
stævner, færger, broudgifter o.a.
1.000 kr.
Administration:
Kontorartikler, telefon, foreningspakke o.a.
3.000 kr.
Møder:
Udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder, trænermøder, informationsmøder, brugerrådsmøder, medlemsaftener og generalforsamling
4.000 kr.
Ialt: 54.000 kr.
Forventede indtægter: 55.000 kr.
Forventet overskud: 1.000 kr.
IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk