Skip to content

Referat/beretning 2019

Referat fra generalforsamlingen 19. marts 2019

1. valg
a. valg af dirigent: Bent
b. valg af stemmetællere: Ole og Kasper
c. valg af referent: Maibritt

2. Formandens beretning
Palle læser formandens beretning op. I en flot skrevet beretning fortæller han om alle de mange sjove og hyggelige aktiviteter vi har været med til i løbet af 2018. Både de faste i hverdagen, alle stævnerne som ligger en gang om året og de lidt sjældnere som f.eks. da vi modtog Holbæk kommunes handicappris, hvor der fulgte en check på 10.000 kr. og et flot maleri med. Læs hele beretningen her.

3. Regnskab for det forløbne år
Søren gennemgår/fremlægger regnskabet for 2018. Regnskabet er godkendt. Se hele regnskabet her.

4. Budget for det kommende år
Søren gennemgår/fremlægger budgettet for det kommende år. Kontingentet er fortsat uændret. Se budgettet her.

5. Målsætninger for det kommende år
I 2019 vil vi i IFR arbejde på at:

  • Opretholde medlemsantallet
  • Opretholde de aktiviteter vi har
  • Afholde 2-3 medlemsaftener
  • Afholde juleafslutning
  • Afvikle Fjercup
  • Søge fonde og puljer til konkrete projekter
  • Tilbyde uddannelse og kurser til instruktører, frivillige og medlemmer
  • Arbejde på at få vores medlemmer og frivillige til at deltage aktivt i diverse udvalg og praktiske opgaver
  • Styrke samarbejdet med de ordinære idrætsforeninger og lokalområdet

6. Evt. indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollanter
Bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg: Leif og Stig.

Bestyrelsesmedlemmer som er på valg: Palle, Søren og Maibritt der alle ønsker genvalg. Alle tre er genvalgt.

Valg af suppleanter: Rikke og Bent.

Valg af billagskontrollanter: Ole og Jon.

8. Årets medlemspris
I år har der været rigtig mange flotte indstillinger: De nominerede er: Johannes, Tinna, Ditte, Kasper Skovgård, Rikke, Jon, Palle, Louise, Simon, Thilujah. Vinderen blev Tinna. Stort tillykke. Læs mere her.

9. Eventuelt
Søren har valgt at stoppe med at arbejde til august 2020. Der vil selvfølgelig blive ansat en anden i hans stilling. Meeeen Søren, du vil blive savnet.

 

Formandens beretning 2019

God aften og velkommen til generalforsamling nr. 20. Min beretning om året der gik håber jeg bliver underholdende og oplysende; det bliver rart at sætte lys på alle de spændende begivenheder vi sammen har haft det forgangne år.

AKTIVITETER 2018

I marts måned var der volleyballstævne i Roskilde Skt. Hans hospital. IFR brillerede ved at vinde turneringen med Nanna, Stig, Eli, Simon, Kasper, Jon og Ole – tillykke med den flotte pokal.

I april deltog IFR i DAIs padeltennis i Herlev; turneringen blev vundet af Susanne og hendes makker – tillykke med det.

Endvidere i april var IFR til DM i volleyball i Vejle. Holdet spillede sig frem til finalen men tabte til IF Vestjyderne (vindere gennem mange år). Deltagere var Nanna, Kasper, Stig, Ole, Jon og Palle; bedre held næste gang.

Yderligere har IFR afholdt Fjer Cup; det var i badmintonhallen som vi plejer. Der var mange deltagere fra forskellige klubber. Det blev til 3 medaljer til Holbæk, bronze til Ditte og Thilujah og guld til Maibritt og Helle (fra Ballerup). Tillykke med det.

I juni var IFR til idrætsfestival i Frederikssund hos Vikingerne, en årlig begivenhed med sol, hygge og mange forskellige discipliner. IFR vandt som sædvanlig en masse medaljer: der blev vundet guld i volleyball, sølv i rundbold og sølv i fodbold – tillykke med det.

Sidst i juni var der idrætsfestival i Vejle. Der var en hulens masse aktiviteter og en masse deltagere fra hele landet, et utroligt sted. IFR vandt flere medaljer: Jon vandt bronze i ironman; volleyballholdet vandt guld over IF Vestjyderne (vor gamle konkurrent). Deltagerne på holdet var Stig, Kasper, Jon, Søren og Palle. Tillykke med medaljerne og pokalen.

I september var IFR på friluftuge på Amager, deltagerne var Jon, Lene, Lone, Peter, Stig, Ole og Solvej. Der var en masse aktiviteter og glade mennesker, blandt andet kan nævnes en sjov fisketur med mere. Det skal lige siges at selve friluftugen endte med økonomisk underskud på 30000 kr. så der bliver ingen frilufttur næste år (ærgerligt).

I november deltog alle IFRs frivillige i førstehjælpskursus hos Dansk Røde Kors i København; kurset gik ud på at lære at bruge en hjertestarter så vi alle kan føle os lidt mere sikre i fremtiden.

Den 3. december fik IFR overrakt kommunens handicappris, jeg var der selv og modtog den på klubbat en gruppe af IFRs deltagere og Søren m.m var også til stede.

Videre i december deltog IFR i IF Limone cup, deres årlige badmintonstævne i Lyngby. Vi deltog med tre doublepar nemlig Stine og Jon, Rikke og Kasper og Simon og Søren. De to af holdene kom til at spille mod hinanden om bronze, nemlig Rikke og Kasper mod Stine og Jon, Rikke og Kasper vandt, tillykke med det.

Det var så arrangementerne gennem året. Det skal også nævnes at vores ugentlige aktiviteter, såsom badminton, har mange deltagere selv på en kold og mørk vinteraften. Fodbold og volleyball er ting som folk går og ser frem til, I kan godt rose jer selv for det flotte fremmøde. Vores dagtilbud i HBI skal nævnes hvor folk troligt møder op til mortionstræning og spinning for at træne, få en kop kaffe og en snak. Og ikke mindst tennis i Holbæk Tennisklub hvor man kan komme om fredagen og afslutte ugen.

Til sidst skal nævnes vores klubaftner – i det forgangne år har vi holdt to. Det var i foreningshuset, en sommerafslutning med ca. 25 deltagere til en sandwich og hygge, folk kobler fra, rart at omgås i andre omgivelser. Juleafslutningen var med vedhæng (børn og familie): antallet af mennesker overraskede os så meget, at vi måtte sende folk i byen efter mere mad; der var over 40 deltagere, men det var en succes hvor folk hyggede sig.

TAK TIL

En særlig tak til Søren og Maibritt, vores to kommunalt ansatte ildsjæle, uden dem var det ikke muligt med klubben. Tak til Søren for at han søger bevillinger til arrangementerne, uden det var det hele en hel del dyrere at deltage i.

Tak til alle vores frivillige, både trænerne og bestyrelsesmedlemmerne – de får træningen og klubben til at glide meget lettere.

Også tak til Ole for at køre bussen i de kolde mørke måneder: uden ham var det hele en del sværere.

Til sidst tak til alle medlemmerne for at deltage, altid friske på sjov og underholdning som får selv en trist dag til at virke bedre.

Med venlig hilsen Palle Olsen

 

Budget for 2019

Forventede indtægter:
Kontingenter 25.000 kr.
Fonde 25.000 kr.
Deltagerbetaling/stævner 5.000 kr.
Ialt: 55.000 kr.
Forventede udgifter:
Badminton/boldspil:
Udgifter til bolde, ketchere o.a.
(10 måneder)
10.000 kr.
Tennis:
Udgifter til baneleje, lys, bolde, o.a.
(10 måneder)
1.000 kr.
Styrketræning:
Udgifter til indkøb af rekvisitter, maskiner o.a.
3.000 kr.
Gymnastik:
Udgifter til rekvisitter
0 kr.
Stævner, arrangementer, tilskud til medlemmer
(8-10 stævner)
20.000 kr.
Frivilligt arbejde:
Uddannelse, kurser, transport, beklædning, nytårskur
10.000 kr.
Transport:
Dækkende de daglige idrætsaktiviteter,
stævner, færger, broudgifter o.a.
1.000 kr.
Administration:
Kontorartikler, telefon, foreningspakke o.a.
3.000 kr.
Møder:
Udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder, trænermøder, informationsmøder, brugerrådsmøder, medlemsaftener og generalforsamling
4.000 kr.
Ialt: 51.000 kr.
Forventede indtægter: 55.000 kr.
Forventet overskud: 4.000 kr.
IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk