Skip to content

Referat/beretning 2018

Referat fra generalforsamlingen 27. marts 2018

1. valg
a. valg af dirigent: Bent
b. valg af stemmetællere: Ole og Kasper Skovgård
c. valg af referent: Maibritt

2. Formandens beretning
Maibritt læste beretningen op og denne kan læses her.

3. Regnskab for det forløbne år
Søren gennemgår/fremlægger regnskabet for 2017. Regnskabet er godkendt. Se hele regnskabet her.

4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
Kontingentet er fortsat uændret. Søren gennemgår/fremlægger budgettet for det kommende år. Se budgettet her.

5. Målsætninger for det kommende år
I 2018 vil vi i IFR arbejde på at:

  • Opretholde medlemsantallet
  • Opretholde de aktiviteter vi har plus etablere nye
  • Afholde 2-3 medlemsaftener
  • Afholde juleafslutning
  • Afvikle Fjercup 16. maj 2018
  • Afvikle Region Sjællands Idrætstræf i august 2018
  • Søge fonde og puljer til konkrete projekter
  • Tilbyde uddannelse og kurser til instruktører, frivillige og medlemmer
  • Arbejde på at få vores medlemmer og frivillige til at deltage aktivt i diverse udvalg og praktiske opgaver
  • Styrke samarbejdet med de ordinære idrætsforeninger og lokalområdet

6. Evt. indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollanter
Palle og Maibritt fortsætter i bestyrelsen. Leif, Stig og Søren er alle genvalgt. Bent og Rikke er valgt som suppleanter. Ole og Jon er valgt som billagskontrollanter.

8. Årets medlemspris
Vi har haft mange indstillinger i år. De indstillede er: Ole, Steven, Ditte, Kasper Skovgård, Rikke, Jon, Palle og Louise. Vinderen for 2017-18 blev Ditte Strand. Læs mere her.

9. Eventuelt
Klubturnering i badminton. 12 doublepar kæmpede om mesterskabet. Vinderne blev Nanna og Jon.

Der er forslag/ønske om at der bliver oprettet en mobilepaykonto, så man kan betale kontingent m.m. på den måde.

Der er også forslag/ønske om flere gåture udover vores faste onsdagstur.

Palle opfordrer medlemmer til at henvende sig til bestyrelsen hvis de har nye ideer eller forslag til ændringer.

Jon starter mountainbikeholdet op igen i april, når Multihuset er flyttet på kasernen.

Der er stadig ledige pladser på svømmeholdet hvis nogen skulle have interesse i at svømme.

 

Formandens beretning 2018

Endnu et år er gået og endnu en gang har det været et godt sports-år med masser af aktiviteter i IF Ryttergården.

Af stævner og arrangementer kan nævnes det uofficielle DM i volley, som altid bliver en rigtig hyggelig tur med overnatning på vandrerhjem. Derudover har vi været med til fodboldboldstævnet Limonecup, Idræts- og kulturfestivallen i Frederikssund, Friluftsugen som i 2017 var ved Kattinge værk, Region Sjællands Idrætstræf som vi arrangerer i samarbejde med DAI og foreningerne i Slagelse, Roskilde, Ringsted og Kalundborg og ikke mindst vores eget badmintonstævne Fjercup som bliver ved med at være en stor succes med rigtig mange deltagere. Derudover har vi som vi plejer afholdt medlemsaftener og nytårskur.

I 2017 fik vi også et par nye aktiviteter på ugeplanen. Vi har fået stablet et mountainbikehold på benene ved hjælp af Jon som står i spidsen for holdet. Ud over det har vi ved hjælp af Stig og Anne nu også svømning på programmet.

Jeg har sammen med min kollega Tina været på kursus i stolegymnastik og vi arbejder i den forbindelse på at det vil blive endnu en ny aktivitet på vores efterhånden ret lange liste over aktiviteter. Som forening synes jeg faktisk vi kan være enormt stolte af vores mange forskellige tilbud, som rammer meget bredt i forhold til både alder, interesser og niveau.

Sidste år blev netop vores forening indstillet til kommunens handicappris. Desværre gik prisen til en anden forening, men måske bliver det os der løber med den i år.

I Bjergmarkshallen har der været godt gang klubmesterskabet i badminton. Hele 12 doublepar har vinteren over kæmpet om førstepladsen og der er spillet rigtig mange gode kampe. Vinderne kårer vi lidt senere på aftenen.

Lidt senere afslører vi også hvem der løber med prisen som årets medlem 2017, men jeg kan da allerede nu nævne at der har været mange gode indstillinger og at de indstillede alle har fortjent at få prisen, men som vi alle ved er der jo kun en der kan vinde.

Til sidst skal der lyde et stort tak til de frivillige hjælpere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere for det kæmpe stykke arbejde I gør. Og ikke mindst alle medlemmerne, uden jer var der jo ikke nogen forening. Samlet er I alle med til at gøre IF-Ryttergården til den super seje forening den er, så tak for det

Maibritt Vesti
Formand

 

Regnskab for 2017

Årsafslutning 2017 i IF Ryttergården

 

INDTÆGTER:
Kontingent, aktive 25.200 kr.
Kontingent, passive 500 kr.
Deltagergebyr, egne stævner -3.091 kr.
Fjercup -825,85 kr.
Tilskud fra fonde og kommune 19.625 kr.
Salg af sportsrekvisitter 0 kr.
Øvrigt salg, flasker 0 kr.
Lyspenge tennis -400 kr.
Brugerbetaling/fest 0 kr.
Udlæg rejser og ture -1.270 kr.
Friluftsuge 0 kr.
Indtægter ialt 39.738,15 kr.
UDGIFTER:
Skattefri diæter, kurser 0 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse 0 kr.
Arbejdstøj, logotøj 0 kr.
Uddannelse 200 kr.
Generalforsamling 385,55 kr.
Bestyrelsesmøder 276,50 kr.
Trænermøder 168 kr.
Medlemsaftener 4.415,85 kr.
Kontorartikler 173,34 kr.
Porto 72 kr.
Telefon 2.928,54 kr.
EDB-udgifter 1.718 kr.
Hjemmeside  IF Ryttergården 1.273 kr.
Kontingent DAI 0 kr.
Gaver og blomster 1.038 kr.
Gebyrer bank og giro 299,50 kr.
Diverse 819,13 kr.
Badminton/boldspil 7.466,91 kr.
Tennis 13.542,95 kr.
Styrketræning/udgifter HB&I 2.135,90 kr.
Stavgang og gymnastik 1.157,55 kr.
Stævner, personaledækning, tilskud til medlemmer 0 kr.
Fjercup 0 kr.
Krolf 0 kr.
Friluftsuge 6.000 kr.
Udgifter ialt: 44.070,72 kr.
Årets resultat -4.332,57 kr.
AKTIVER:
Bankkonto 16.020,54 kr.
Pengekasse 1.142,50 kr.
Aktiver ialt: 17.163,04 kr.
PASSIVER:
Egenkapital 17.163,04 kr.
Egenkapital bank 0 kr.
Passiver ialt: 17.163,04 kr.
Årets balance: 0 kr.

 

Budget for 2018

Forventede indtægter:
Kontingenter 25.000 kr.
Fonde 20.000 kr.
Deltagerbetaling/stævner 15.000 kr.
Ialt: 60.000 kr.
Forventede udgifter:
Badminton/boldspil:
Udgifter til bolde, ketchere o.a.
(10 måneder)
10.000 kr.
Tennis:
Udgifter til baneleje, lys, bolde, o.a.
(10 måneder)
5.000 kr.
Styrketræning:
Udgifter til indkøb af rekvisitter, maskiner o.a.
1.000 kr.
Stavgang, gymnastik og krolf:
Udgifter til rekvisitter
0 kr.
Stævner, arrangementer, tilskud til medlemmer
(8-10 stævner)
15.000 kr.
Frivilligt arbejde:
Uddannelse, kurser, transport, beklædning, nytårskur
10.000 kr.
Transport:
Dækkende de daglige idrætsaktiviteter,
stævner, færger, broudgifter o.a.
1.000 kr.
Administration:
Kontorartikler, telefon, foreningspakke o.a.
3.000 kr.
Møder:
Udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder, trænermøder, informationsmøder, brugerrådsmøder, medlemsaftener og generalforsamling
4.000 kr.
Ialt: 49.000 kr.
Forventede indtægter: 60.000 kr.
Forventet overskud: 11.000 kr.
IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk