Skip to content

Referat/beretning 2017

Referat fra generalforsamlingen 21. marts 2017

1. valg
a. valg af dirigent: Bent
b. valg af stemmetællere: Dan og Kasper
c. valg af referent: Maibritt

2. Formandens beretning
Da Susanne ikke kunne deltage, bliver beretningen læst op af Søren og efterfølgende godkendt. I en flot skrevet beretning fortæller Susanne om alle de mange ting og aktiviteter 2016 har budt på i IFR. Læs hele beretningen her.

3. Regnskab for det forløbne år
Søren gennemgår/fremlægger regnskabet for 2016. Regnskabet er godkendt. Se hele regnskabet her.

4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
Søren gennemgår/fremlægger budgettet for det kommende år. Kontingentet er fortsat uændret. Se budgettet her.

5. Målsætninger for det kommende år
I 2017 vil vi i IFR arbejde på at:

  • Opretholde medlemsantallet
  • Opretholde de aktiviteter vi har
  • Afholde 2-3 medlemsaftener i 2017
  • Afholde juleafslutning
  • Afvikle Fjercup 10. maj 2017
  • Afvikle Region Sjællands Idrætstræf i september 2017
  • Søge fonde og puljer til konkrete projekter
  • Tilbyde uddannelse og kurser til instruktører, frivillige og medlemmer
  • Arbejde på at få vores medlemmer og frivillige til at deltage aktivt i diverse udvalg og praktiske opgaver
  • Styrke samarbejdet med de ordinære idrætsforeninger og lokalområdet

6. Evt. indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollanter
Leif, Søren og Maibritt fortsætter i bestyrelsen, Susanne og Tonny træder ud. I stedet træder Palle og Stig ind i bestyrelsen. Bent og Simon er valgt som suppleanter. Ole og Jon fortsætter som bilagskontrollanter.

8. Årets medlemspris
I år var der hele 7 kandidater der var indstillet. De 7 var: Leif, Eli, Ole, Jon, Kasper, Rikke og Ditte. I år gik prisen til Eli. Læs mere her.

9. Eventuelt
Søren informerer lidt om det kommende Fjercup stævne. Som et nyt tiltag vil det kun være muligt at tilmelde sig i damedouble, herredouble og mixdouble.

Tusind tak til Susanne og Tonny for det store stykke arbejde I har udført de sidste mange år.

 

Formandens beretning 2017

Et år er gået og endnu engang skal jeg skrive formandens beretning. Jeg kan desværre ikke deltage på IF Ryttergårdens generalforsamling i år. Jeg er på ferie med familien i Dubai. Men jeg vil gerne sige tak for ordet herigennem og lade Søren Schmidt oplæse min beretning.

Jeg har valgt at trække mig fra bestyrelsen og ikke genopstille på valg i år. Det er næsten 10 år siden jeg blev valgt ind i bestyrelsen. Jeg synes ikke længere der er de store udfordringer i arbejdet for mig. De fastansatte klarer det meste og jeg har derfor valgt at søge nye veje/udfordringer i livet. Jeg har været heldig at få en ledelsesuddannelse med henblik på at drive forskellige former for foreninger samt en større fundraiseruddannelse. Det har ført til at jeg nu prøver kræfter med opstart af egen forening og har allerede fået enkelte jobs som underviser i fundraising på kurser rundt om i landet.

Mit hjerte brænder stadig for IF Ryttergården. Derfor vil jeg selvfølgelig fortsætte med at deltage på Body Bike holdet og tilbyde min hjælp som instruktør ved ferie, sygdom m.v. Hvis der er brug for min hjælp, så vil jeg gerne i fremtiden tilbyde min hjælp ved fondsansøgning, planlægning og afholdelse af diverse stævner/turneringer samt stå for bogføring af vores medlemsregister m.v.

Nok om det. Vi må tilbage til året som er gået i IF Ryttergården.

Vi har også i dette år budt på mange forskellige aktiviteter for vores medlemmer. Både daglige idrætsaktiviteter alle ugens hverdage samt ekstraordinære, såsom stævner og festivaler. Jeg synes vi tilbyder rigtig mange forskellige former for idrætsmuligheder og sammenkomster. Især når vi er så lille en forening på ca. 57 medlemmer. Vi har meget få lønnede medarbejdere pt. og vores forening har derfor mange flere frivillige idrætsinstruktører/medhjælpere end nogensinde før. Tilsammen er de med til at opretholde alle disse super gode tilbud til jer medlemmer.

Det synes jeg vi kan være meget stolte af.

Derfor skal der lyde et meget stort tak til de mange frivillige instruktører/hjælpere i vores forening som vi er så heldige at have i øjeblikket.

Igen i år har vi deltaget i flere forskellige stævner/friluftsture m.v. rundt om i landet. Men den helt store markering for os i år må være:

Club La Santa turen i december måned.

Alle frivillige idrætsinstruktører/hjælpere i IF Ryttergården fik et betalt trænings- og uddannelsesophold på Club La Santa. Søren Schmidt søgte §18 midler til dette formål og med en super ansøgning fra hans side, fik vi penge bevilliget til dette formål.

Stor tak fra alle os frivillige til Søren for denne oplevelse på Club La Santa. Det er en meget stor cadeau som frivillig instruktør at modtage. Og ikke mindst at blive værdsat og anerkendt for alle de mange timer hver enkelt lægger i vores forening. Samtidig har turen givet sammenhold, ny viden og ikke mindst at få erfaring i og lov at prøve sig selv af indenfor instruktørrollen.

Jeg vil også gerne opremse andre af vores begivenheder og store øjeblikke i dette år:

Region Sjællands Idrætstræf den 13. sep. 2016 i Holbæk. Skøn dag med det allerbedste vejr, super glade deltagere og fantastiske frivillige som ydede deres bedste for at dagen kunne bliver perfekt for alle deltagerne.

DM i volleyball i Vejle. Her var vi heldige at få en bronzemedalje.

Vores årlige Fjer Cup i Holbæk Badmintonklub i maj måned. Her var lidt over 90 deltagere. Hele dagen/afviklingen af stævnet gik super godt. Men næste år overvejer vi at have færre spillerækker og dermed give mulighed for længere kampe.

Idræts- og kulturfestivalen i Frederiksund. Den forgik også i maj måned. Årets tema var jul med alt hvad det indebærer. Det blev positivt modtaget selvom temperaturen viste noget andet. Vi havde 10 deltagere med. Og alle var enige om en super tur med mange dejlige oplevelser.

Lindegårdens Bordtennis Cup. Her vandt Kasper Skovgård fra vores forening en bronzemedalje.

Vi har også haft tid til at afholde 2 medlemsaftener i Foreningshuset, Bjergmarken.

Til sidst vil jeg atter rose alle foreningens frivillige. Uden de mange frivillige vi er så heldige at have i øjeblikket, ja så kunne vi slet ikke opretholde alle disse mange og forskellige aktiviteter som vi tilbyder til jer.

Jeg vil også gerne sige stor tak til Søren Schmidt og Maibritt Vesti. De gør et kæmpe stykke arbejde som ansatte i IF Ryttergåden for alle os medlemmer. Uden dem havde vi ikke en idrætsforening med dette format og som vi meget gerne også skulle kunne opretholde i fremtiden.

Jeg vil som formand også sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for vores samarbejde i dette år. Det har budt på udfordringer og enkelte forhindringer undervejs. Men heldigvis har vi også oplevet meget glæde, fået dejlige oplevelser samt succeser undervejs.

Vi skal til slut selvfølgelig igen i år uddele Årets Medlemspris 2016. I år er der hele 7 medlemmer indstillet til denne pris.

Bestyrelsen og trænerteamet synes de alle har fortjent anerkendelse. Men som altid er der kun en person som kan modtage prisen. Trænerteamet er enige om hvem den skal gå til i år og den uddeles senere i aften af Søren Schmidt.

Jeg vil slutte med at sige tak for mine mange år som bestyrelsesmedlem i foreningen og ønske den nye bestyrelse god vind fremover.

Jeg vil sige tak for ordet og håber på en fortsat god generalforsamling for alle jer fremmødte.

Susanne Danstrup
Formand

 

Regnskab for 2016

Årsafslutning 2016 i IF Ryttergården

 

INDTÆGTER:
Kontingent, aktive 23.750 kr.
Kontingent, passive 450 kr.
Deltagergebyr, egne stævner -29.080 kr.
Fjercup -1.073,75 kr.
Tilskud fra fonde og kommune 42.075 kr.
Salg af sportsrekvisitter 0 kr.
Øvrigt salg, flasker 0 kr.
Lyspenge tennis 0 kr.
Brugerbetaling/fest 0 kr.
Udlæg rejser og ture -1.390 kr.
Indtægter ialt 28.781,25 kr.
UDGIFTER:
Skattefri diæter, kurser 0 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse 240 kr.
Arbejdstøj, logotøj 1.619,70 kr.
Uddannelse 750 kr.
Generalforsamling 476 kr.
Bestyrelsesmøder 112,50 kr.
Trænermøder 623,45 kr.
Medlemsaftener 4.447,71 kr.
Kontorartikler 947,60 kr.
Porto 179 kr.
Telefon 1.292,85 kr.
EDB-udgifter 4.496 kr.
Hjemmeside  IF Ryttergården 1.285 kr.
Kontingent DAI 0 kr.
Gaver og blomster 1.368 kr.
Gebyrer bank og giro 310,50 kr.
Diverse 665,18 kr.
Badminton/boldspil 2.701,22 kr.
Tennis 11.024 kr.
Styrketræning/udgifter HB&I 977,85 kr.
Stavgang og gymnastik 0 kr.
Stævner, personaledækning, tilskud til medlemmer 3.425 kr.
Fjercup 0 kr.
Krolf 0 kr.
Friluftsuge 0 kr.
Udgifter ialt: 36.941,56 kr.
Årets resultat -8.160,31 kr.
AKTIVER:
Bankkonto 21.346,11 kr.
Pengekasse 149,50 kr.
Aktiver ialt: 21.495,61 kr.
PASSIVER:
Egenkapital 21.495,61 kr.
Egenkapital bank 0 kr.
Passiver ialt: 21.495,61 kr.
Årets balance: 0 kr.

 

Budget for 2017

Forventede indtægter:
Kontingenter 26.000 kr.
Fonde 20.000 kr.
Deltagerbetaling/stævner 16.000 kr.
Ialt: 62.000 kr.
Forventede udgifter:
Badminton/boldspil:
Udgifter til bolde, ketchere o.a.
(10 måneder)
9.000 kr.
Tennis:
Udgifter til baneleje, lys, bolde, o.a.
(10 måneder)
10.000 kr.
Styrketræning:
Udgifter til indkøb af rekvisitter, maskiner o.a.
3.000 kr.
Stavgang, gymnastik og krolf:
Udgifter til rekvisitter
1.000 kr.
Stævner, arrangementer, tilskud til medlemmer
(8-10 stævner)
10.000 kr.
Frivilligt arbejde:
Uddannelse, kurser, transport, beklædning, nytårskur
10.000 kr.
Transport:
Dækkende de daglige idrætsaktiviteter,
stævner, færger, broudgifter o.a.
5.000 kr.
Administration:
Kontorartikler, telefon, foreningspakke o.a.
5.000 kr.
Møder:
Udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder, trænermøder, informationsmøder, brugerrådsmøder, medlemsaftener og generalforsamling
4.000 kr.
Ialt: 53.000 kr.
Forventede indtægter: 62.000 kr.
Forventet overskud: 9.000 kr.
IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk