Skip to content

Referat/beretning 2014

Referat fra generalforsamlingen 27. februar 2014

1. valg
a. valg af dirigent: Kent
b. valg af stemmetæller: Ole og Søren – 21 deltagere
c. valg af referent: Bent

2. Formandens beretning
Majbritt kunne desværre ikke deltage på årets generalforsamling. Lone Jørsum læste derfor formandens beretning op, for året 2013. Formandens beretning kan læses her.

3. Regnskab for det forløbne år
Lone Jørsum fremlægger regnskabet. Regnskabet er gennemgået og godkendt af bilagskontrollanterne. Se hele regnskabet her.

4. Buget for det kommende år
Budget 2014, gennemgang af Lone Jørsum. Budgettet er lavet ud fra 50 medlemmer. Bestyrelsen ønsker at kontingentet fortsætter med kr. 300 halvårligt. Budgettet kan ses her.

5. Målsætninger for det kommende år
Målsætning for år 2014 er at opretholde medlemstallet og de aktiviteter der er nu. En friluftsuge til en pris a kr. 1.200, det vil kunne ske ved hjælp fra fonde. Man vil arbejde hen mod at kunne tage til La Santa sport i år 2015. At IF Ryttergården kan hjælpe lokalområderne i gang med aktiviteter i deres egne områder. Kan gøres ved at videregive de erfaringer vi har fra IF Ryttergården. Læs hele listen her.

6. Evt. indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollanter
Genvalg til alle i bestyrelsen. Nye suppleanter: Charlotte, Camilla og Bent. Bilagskontrollanter: Ole og Jon.

8. Årets medlemspris
De 3 nomineret til årets idrætspris var i år Jon, Hasse og Kasper. Årets medlemspris gik i år 2013 til Kasper. Enig bestyrelse har valgt Kasper pga. hans gode/glade humør, Kasper hjælper gerne til, god til at tage imod nye medlemmer og deltager meget omkring IF Ryttergårdens tilbud. Læs mere her.

9. Årets klubmestre
Klubmestre i badminton er:
Herresingle: Jon
Dobbeltrækken: Leif og Hasse
Bordtennis: Søren

10. Eventuelt
Rikke kommer med et forslag. Rikke kender en som har/ kan træne badminton, hun er kvalificeret både som spiller og træner. Søren og Lone vil kontakte hende og invitere hende til et møde om at kunne hjælpe til med træningen. Hun har et ønske om kørepenge, da hun bor i Ringsted.

Tak for en god generalforsamling 2014

 

Formandens beretning 2014

Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer velkommen til årets generalforsamling i IF Ryttergården.

Endnu et sportsår er gået og igen i år har der været mange aktiviteter.

Vores forening har i 2013 deltaget i stævner indenfor volleyball, fodbold, bordtennis badminton, stavgang, løb og vores sidste nye aktivitet krolf. Det er blevet til ikke mindre end 1 guldmedalje, 3 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer. Derudover har vi vundet 1 pokal for bedste samlede score i holdturneringen i krolf.

Vores eget store badmintonstævne, nemlig “Fjercup” havde 72 aktive deltagere og 12 frivillige hjælpere. Der var mange gode præstationer og god gejst blandt de spillende. Sidst men ikke mindst havde Søren modtaget en masse gode spons0rgaver som vakte glæde.

Et nyt tiltag i 2013 har været klubmesterskab inden for disciplinerne bordtennis og badminton og hvor vi senere i aften vil uddele præmier til vinderne.

Friluftsugen i 2013 gik til Silkeborg. Vores 8 deltagere har udtrykt stor begejstring for stedet og omgivelserne. Der var mange spændende aktiviteter på programmet. Aqua zumba, træklatring, kajak, krolf og meget mere. Kan anbefales, da det igen i 2014 bliver i Silkeborg.

Foreningens frivillige bliver jeg også nødt til at nævne. Der er stor ros til de frivillige og dermed også hjælpe-instruktørerne. De vokser stadig med opgaven og påtager sig nye opgaver med større ansvar . Så tusind tak for det.

Vi må ikke glemme vores medlemmer, uden dem var der jo ingen forening. Vi ser flere og flere nye ansigter både i HB&I og i Bjergmarkshallen hvilket er rigtig dejligt. Jeg vil gerne rose de gamle medlemmer for altid at tage godt imod de nye.

Tonny, vores formand gennem 11 år, valgte i december at trække sig fra formandsposten og fra bestyrelsen af personlige årsager. Jeg vil her på bestyrelsen vegne takke Tonny for hans rigtig gode arbejde for foreningen.

Til sidst vil jeg nævne Årets Medlemspris. Der er 3 indstillede, de er: Jon Jensen, Kasper Skovgård og Hasse. Vi i bestyrelsen er enige om at de alle 3 har fortjent denne anerkendelse. Men der er jo som bekendt kun en enkelt der kan modtage prisen. Bestyrelsen har besluttet hvem, og det var en enig bestyrelse.

Jeg uddeler selv prisen senere på aftenen. Så I må pænt vente i spænding på afgørelsen.

I håbet om en fortsat god generalforsamling, siger jeg tak for ordet.

Konstitueret formand
Maibritt Vesti

 

Regnskab for 2013

Årsafslutning 2013 i IF Ryttergården

 

INDTÆGTER:
Kontingent, aktive 27.125 kr.
Kontingent, passive 100 kr.
Deltagergebyr, stævner 11.020 kr.
Tilskud fra fonde 35.225 kr.
Salg af sportsrekvisitter 0 kr.
Øvrigt salg, flasker 151 kr.
Lyspenge tennis 900 kr.
Brugerbetaling/fest 7.200 kr.
Opkrævet gebyr 1.500 kr.
Udlæg rejser og ture -248 kr.
Indtægter ialt 81.473 kr.
AKTIVER:
Bankkonto 27.0066,54 kr.
Pengekasse 452 kr.
Aktiver ialt:
PASSIVER:
Egenkapital 27.518,54 kr.
Egenkapital bank 0 kr.
Passiver ialt: 27.518,54
Årets balance: 0 kr.
UDGIFTER:
Skattefri diæter, kurser 0kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse 1.248 kr.
Arbejdstøj, logotøj 0 kr.
Uddannelse 1.618,50 kr.
Generalforsamling 789,70 kr.
Bestyrelsesmøder 253 kr.
Trænermøder 344,50kr.
Medlemsaftener 2.035,50 kr.
Kontorartikler 150 kr.
Porto 268 kr.
Telefon 1.810,80 kr.
EDB-udgifter 4.230,01 kr.
Hjemmeside  IF Ryttergården 1.470 kr.
Kontingent DAI 0 kr.
Gaver og blomster 654,95 kr.
Gebyrer bank og giro 550,10 kr.
Diverse 8.238,55 kr.
Badminton/boldspil 10.605 kr.
Tennis 8.068 kr.
Styrketræning/udgifter HB&I 8.897,57 kr.
Stavgang og gymnastik -1.500 kr.
Stævner, personaledækning, tilskud til medlemmer 27.496,95 kr.
Udgifter ialt: 77.229,13 kr.
Årets resultat 4.243,873 kr.

 

Budget for 2014

Forventede indtægter:
Kontingenter 30.000 kr.
Lyspenge tennis 2.000 kr.
Fondsmidler 35.000 kr.
Ialt: 67.000 kr.
Forventet regnskab 2014 + 10.000 kr.
Forventede udgifter:
Badminton/boldspil:
Udgifter til bolde, ketchere o.a.
(10 måneder)
8.000 kr.
Tennis:
Udgifter til baneleje, lys, bolde, o.a.
(10 måneder)
8.000 kr.
Styrketræning:
Udgifter til indkøb af rekvisitter, maskiner o.a.
4.000 kr.
Stavgang, gymnastik og krolf:
Udgifter til rekvisitter
1.000 kr.
Stævner, arrangementer, møder o.l.:
Personaledækning, tilskud til medlemmer o.a.
(8-10 stævner)
5.000 kr.
Kurser:
Uddannelse, koordinatortræf m.m.
1.000 kr.
Transport:
Dækkende de daglige idrætsaktiviteter,
stævner, færger, broudgifter o.a.
3.000 kr.
Frivilligt arbejde:
Uddannelse, kurser, transport, beklædning, nytårskur
20.000 kr.
Administration:
Kontorartikler, telefon, foreningspakke o.a.
5.000 kr.
Møder:
Udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder, trænermøder, informationsmøder, brugerrådsmøder, medlemsaftener og generalforsamling
2.000 kr.
Ialt: 57.000 kr.

 

Målsætning for 2014

Vi vil arbejde for at:

 • Opretholde medlemsantallet
 • Opretholde de aktiviteter vi har
 • 2-3 medlemsaftener i 2014
 • Afvikle fjercup 14. maj 2014
 • Tilbyde sæsonbestemte friluftsaktiviteter som mountainbike
 • Arbejde for at komme af sted på friluftsuge
 • Søge fonde og puljer til konkrete projekter
 • Uddanne de frivillige i DAI instruktøruddannelse
 • Der arbejdes på La Santa tur 2014/2015
 • Arbejde på at få vores medlemmer til at deltage aktivt i diverse udvalg og praktiske opgaver
 • At videreformidle idrættens positive effekter og lave infomøder
 • At samarbejde med lokalområdet om mulighed for lokalafdeling

 

Årets medlemspris 2014

Til dette års medlemspris har der været 3 kandidater:
Kasper S, Hasse og Jon.

Alle indstillet af jer som er idrætsudøvere i foreningen – og alle med meget gode og relevante begrundelser.

Bestyrelsen har valgt at årets pris skal gå til Kasper Skovgård, som i år er blevet indstillet af 4 forskellige medlemmer. Dette er sket på følgende begrundelser:

 1. altid hjælpsom, siger aldrig nej til en hjælpende hånd, er blandt de første til at sætte baner op i Bjergmarkshallen
 2. altid glad og smilende
 3. en positiv fairplay udøver med et stort vindergen
 4. god sportsånd
 5. god til at deltage i aktiviteter og stævner
 6. tør gå ind og ta ansvar
 7. deltager aktivt i sociale arrangementer
 8. er aktiv og træningsvillig i flere aktiviteter
 9. viser indimellem noget temperament hvis det ikke lige kører for ham i kampsituationer
 10. er god til at motivere, rose og støtte nye medlemmer
 11. er vellidt i klubben

Du er en god rollemodel for mange og det er dejligt at have en som dig i foreningen.

Tillykke med prisen – du har fortjent den.

IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk