Skip to content

Referat/beretning 2013

Referat fra generalforsamlingen 21. februar 2013

Referat er på vej!

 

Formandens beretning 2013

Jeg vil på bestyrelsens vegne byde Jer velkommen til årets generalforsamling i IF Ryttergården.

Endnu et sportsår er gået og igen i år har der været mange aktiviteter.

Vores forening har også markeret sig ved forskellige stævner i det forgangne år.

Jeg har lyst til at fremhæve DM i volley, hvor holdet i år skulle op til kamp i A-rækken. Vores hold kunne sagtens gøre sig gældende. Vi vandt nemlig en flot sølvmedalje.

Jeg må igen nævne vores eget store stævne, nemlig “Fjercup”. Cuppen blev afviklet onsdag den 2. maj. Igen i år satte vi deltager rekord, og det var nødvendigt at lave deltagerbegrænsning. Det gik desværre ud over IF Kæmperne der ellers er en fast deltager. Vi kan kun glæde os over at vores stævne er så populært og en stor succes blandt deltagerne. Men det er nu også utrolig godt arrangeret, godt afviklet, god frokost og rigtig flotte sponsorpræmier. Vi kan alle være stolte.

Jeg vil også gerne nævne Friluftsugen. Vores 8 deltagere + Søren siger, at det var den bedste friluftsuge i mange år. Det var en fantastisk oplevelse såvel sportsligt som socialt Den foregik i midten af september i Fredensborg og der var ca. 50 deltagere. Deltagerne kan varmt anbefale andre at deltage i en lignende uge. I år skulle det vist blive i Silkeborg.

Foreningens frivillige bliver jeg også nødt til at nævne. Der er stor ros til de frivillige og dermed også hjælpe-instruktørerne. De er vokset med opgaven og har taget lederrollen til sig. De er inde i en god udvikling.

Mona og Therese fik godt gang i stavgangen her sidst på året 2012.

Maibritt, Jon og Ole har godt fat i Bjergmarkshallens udøvere. Ole kører i øvrigt også bussen.

Det er en gevinst for os alle, at Maibritt er blevet ansat i skånejob i IF Ryttergården. Hun gør det fint trods sine fysiske udfordringer. Desuden er Maibritt meget vellidt af brugerne.

Der skal også lyde en tak og ros til Susanne Danstrup. Hun hjælper både til tennis og bodyspinning, når der er brug for det.

Vi må ikke glemme medlemmerne, ros til dem, for de tager mere og mere ansvar, de sætter net op i Bjergmarkshallen, og rundt om til stævner giver de også gerne en hånd med.

Der er 2 personer som jeg også gerne vil nævne: Claus Petersen, som desværre stopper som træner pga. sygdom. Vi siger Claus 1000 tak for et rigtig godt mangeårigt samarbejde. Det er et stort arbejde, Claus har udført som træner.

Den anden person er Rie Lindekrans, som vi har taget afsked med i 2012. Hun har lavet et fantastisk stort arbejde for bestyrelsen, ved afviklingerne af vores fjercup stævner, samt ikke mindst i det fondsudvalg, hvor jeg sad sammen med hende gennem mange år.

Vi siger hende mange tak for indsatsen.

Til sidst vil jeg nævne Årets Medlemspris. Der er 3 indstillede, de er: Jon Jensen, Ole Johannesen og Jørgen Nicolaisen. Vi i bestyrelsen er enige om at de alle 3 har fortjent denne anerkendelse. Men der er jo som bekendt kun en enkelt der kan modtage prisen. Bestyrelsen har besluttet hvem, og det var en enig bestyrelse.

Jeg uddeler selv prisen senere på aftenen. Så I må pænt vente i spænding på afgørelsen.

I håbet om en fortsat god generalforsamling, siger jeg tak for ordet.

Tonny Dyreholt
Formand

 

Regnskab for 2012

Årsafslutning 2012 i IF Ryttergården

 

INDTÆGTER:
Kontingent, aktive 27.425 kr.
Kontingent, passive 300 kr.
Deltagergebyr, stævner 22.165 kr.
Offentlige tilskud 10.425 kr.
Tilskud fra fonde 23.435 kr.
Salg af sportsrekvisitter 2.000 kr.
Øvrigt salg 1.416 kr.
Opkrævet gebyr 1.500 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelses 720 kr.
Indtægter ialt 89.386 kr.
Kapitalkonto primo 67.337,43 kr.
Kontingent BG 1551-1689 1.600 kr.
UDGIFTER:
Skattefri diæter 282 kr.
Arbejdstøj 1.766 kr.
Kurser 150 kr.
Øvr. personaleomkostninger 1.235 kr.
El 800 kr.
Generalforsamling 636,50 kr.
Bestyrelse 214 kr.
Træner-holdleder udvalg 164 kr.
Øvrige udvalg – div. omk. 1.478,18 kr.
Kontorartikler 403,75 kr.
Porto 240 kr.
Telefon 1.512,51 kr.
Edb-udgifter 245 kr.
Hjemmeside 1.285 kr.
Kontingenter/abonnementer 3.750 kr.
Gaver og blomster 2.550 kr.
Gebyrer bank og giro 475 kr.
Diverse 1.515,35 kr.
Kurser – efteruddannelse 2.362,50 kr.
Forplejning 552,50 kr.
Rekvisitter 33.001,64 kr.
Vedligeholdelse af rekvisitter 1.957,75 kr.
Deltagelse i stævner 11.994 kr.
Udflugter 5.970,10 kr.
Aktivitet øvrige 2.000
Udgifter kaffe HB&I 202,50 kr.
Nytårskur 3.702,25 kr.
Friluftsuge 15.300 kr.
Kasse 813,50s kr.
GIRO 1551-60005877 22.461,17 kr.
Årets resultat 39.303,23 kr.
Resultat netto 6.359,53 kr.

 

Budget for 2013

Forventede indtægter:
Egenkapital overført
Kasse 815 kr.
Bank 22.461 kr.
Kontingent 28.000 kr.
Ansøgning fra fonde, §18, anslået 18.000 kr.
Ialt: 69.276 kr.
Forventede udgifter:
Badminton/boldspil:
Udgifter til bolde, ketchere o.a.
(10 måneder)
8.000 kr.
Tennis:
Udgifter til baneleje, lys, bolde, o.a.
(10 måneder)
8.000 kr.
Styrketræning:
Udgifter til indkøb af rekvisitter, maskiner o.a.
5.000 kr.
Stavgang og gymnastik:
Udgifter til rekvisitter
500 kr.
Stævner, arrangementer, møder o.l.:
Personaledækning, tilskud til medlemmer o.a.
(8-10 stævner)
5.000 kr.
Kurser:
Uddannelse, koordinatortræf m.m.
1.000 kr.
Transport:
Dækkende de daglige idrætsaktiviteter,
stævner, færger, broudgifter o.a.
3.000 kr.
Frivilligt arbejde:
Uddannelse, kurser, transport, beklædning
10.000 kr.
Administration:
Kontorartikler, telefon, foreningspakke o.a.
5.000 kr.
Møder:
Udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder, trænermøder, informationsmøder, brugerrådsmøder, medlemsaftener og generalforsamling
2.000 kr.
Ialt: 47.500 kr.

 

Målsætning for 2013

Vi vil arbejde for at:

 • Opretholde og gerne øge medlemsantallet
 • Opretholde de aktiviteter vi har
 • Få Krolf op at stå som aktivitet
 • Uddanne Susanne til at varetage kassererjobbet
 • Få vores hjemmeside up to date
 • 2-3 medlemsaftener i 2013
 • Afvikle fjercup 15 maj 2013
 • Tilbyde sæsonbestemte friluftsaktiviteter f.eks. mountainbike
 • Arbejde for at komme af sted på friluftsuge
 • Søge fonde og puljer til konkrete projekter
 • Arbejde på at få vores medlemmer til at deltage aktivt i diverse udvalg og praktiske opgaver
 • At videreformidle idrættens positive effekter og lave infomøder

 

Årets medlemspris 2013

Til dette års medlemspris har der været 3 kandidater:
Jon Jensen, Ole Johannesen, Jørgen Nicolaisen.

Alle indstillet af jer som er idrætsudøvere i foreningen – og alle med meget gode og relevante begrundelser.

Bestyrelsen har valgt at årets pris skal gå til Ole Johannesen, som i år er blevet indstillet af 3 forskellige medlemmer. Dette er sket på følgende begrundelser:

 1. er imødekommende og hjælpsom
 2. er venlig og positiv
 3. er glad og smilende
 4. en god sportsmand
 5. en god taber
 6. er altid parat til en snak om løst og fast
 7. deltager aktivt i sociale arrangementer(klubaftener, fester, generalforsamling)
 8. udvikler sig hele tiden på det personlige plan og har i år især udviklet egne sportslige kompetencer
 9. at Ole kører bussen har stor betydning for mange
 10. gør et godt stykke arbejde for volley

Du er en god rollemodel for mange og det er dejligt at have en som dig i foreningen.

Tillykke med prisen – du har fortjent den.

IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk