Skip to content

Referat/beretning 2012

Referat & beretning 2012

1. Valg
a. valg af dirigent: Tonny
b. Valg af stemmetæller: Susanne og Ole
c. Valg af referent: Maibritt

2. Formandens beretning
Tonny holder denne og den er godkendt. Beretningen kan ses på hjemmesiden her.

3. Regnskab for det forløbne år
Lone fremlægger dette. Vi sluttede året med 25.900 i banken, men de 6000 kr. er brugt til La Santa turen og 3700 kr. i kassen. Regnskabet kan ses på hjemmesiden her eller ved at kontakte Lone J.

4. Budget for det kommende år
Vi håber at kunne få 30.000 ind for kontingenter igen i år. Vi har i bestyrelsen talt om at sætte en annonce i avisen for at gøre opmærksom på vores forening. Budgettet kan ses på hjemmesiden her.

5. Målsætninger for det kommende år
Vi vil arbejde for at blive mere synlige ved at dele brochurer ud til læger og apoteker, sætte en annonce i avisen. Forslag fra Bruno om at sætte en annonce i boligkvarternes aviser: Parkposten, Sølvpilen og Ladegårdsposten. Se årets målsætninger her.

6. Evt. indkomne forslag
Der er ingen.

7. Valg af bestyrelse
På valg er: Lone, Mona, Rie og Maibritt og alle modtager genvalg. De er genvalgt. Kasper Skovgård vil gerne forsætte som suppleant og Henrik Petersen melder sig også. Ole vil gerne fortsætte som bilagskontrollant og Jon melder sig også til dette.

8. Årets medlemspris
Susanne uddeler årets pris. De tre nominerede er: Ole Johannesen, Charlotte Uldall og Kasper Skovgård. Prisen i år går til Charlotte. Stort tillykke. Læs motivationen her.

9. Eventuelt

 1. Ved indbrud 7. januar fik vi stjålet vores kassebeholdning på 3000 kr. Værestedet skal selv betale 10.000 kr. i selvrisiko. Derfor dækker værestedet ikke alt det stjålne, men 2000 kr. Vi opfordrer medlemmer til at betale kontingentet over netbank hvis det er muligt, så vi ikke har kontanter liggende. Kassererne vil aftale en dag hvor de kommer ud i Bjergmarkshallen og HBI, så dem, der ikke har netbank, har mulighed for at betale der.
 2. Vi aflyser træningen på mandag, da personalet holder temadag.
 3. Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 14 er der sundhedsteammøde.

 

Formandens beretning 2012

Jeg byder jer alle velkommen til årets generalforsamling.

Endnu et sportsår er gået i IF Ryttergården. Vi har igen i år afholdt mange aktiviteter, eksempelvis har vi igen haft et hold afsted til Club La Santa, Denne gang 4 medlemmer og Søren Schmidt, turen forløb igen rigtig godt. En fremtidig rejseform er i støbeskeen: Idræt/Afslapning og wellness-tur, måske på Fuerte Ventura. Det lyder rigtig spændende. Bestyrelsen håber, at det kan lade sig gøre.

Vores forening har også markeret sig ved forskellige stævner i det forgangne år.

Jeg har lyst til at fremhæve DM i volley igen, hvor holdet vandt B rækken. Næste DM bliver i A-rækken, hvor vi håber også at kunne gøre os gældende.

Der var god tilslutning til Friluftsugen som i år foregik i Helsingør. I Friluftsugen er der aktiviteter for en hver smag og alle deltagere fik stor glæde af det.

Jeg må igen nævne vores eget store stævne, nemlig “Fjercup”, der blev afviklet onsdag den 11. maj.

Sidste år satte vi deltager rekord, så vi måtte lave deltagerbegrænsning i år. Dejligt at vores stævne er så populært. Men det er nu også utrolig godt arrangeret, god afvikling, god frokost og rigtig flotte sponsorpræmier. Vi kan alle være stolte.

Bestyrelsen arbejder stadig godt sammen. Der er sket en mindre ændring i sammensætningen: Kassereren Hugo er trådt ud, Susanne er kommet ind og har også overtaget kassererjobbet, meget prisværdigt. Inger forlod også bestyrelsen, og Leif er trådt ind i stedet. Vi takker Hugo og Inger for deres store indsats gennem mange år. Vi har igen været heldige at have gode suppleanter.

Vi har i år fået færdiguddannet: Jon, Maibritt og Ole som idrætsinstruktører. Vi, som forening, høster godt af de frivillige. Vi kan selv og er ikke så sårbare længere. Derfor behøver vi heller ikke aflyse så meget mere og det er jo til glæde og gavn for alle. Vores kompetenceudvikling har her været god.

Maibritt er i samarbejde med DAI blevet tilbudt et 6 timers job om ugen i et halvt år som hjælpeinstruktør i tennis og i styrketræning. Igen et stort plus for foreningen.

Bestyrelsen har besluttet at kontingentet ikke skal stige i år. For det 1. steg kontingentet sidste år og for det 2. er det lykkedes fondsudvalget at skaffe mere end 40.000 gode danske kroner hjem til foreningen.

Slutteligt vil jeg nævne Årets medlemspris: De nominerede er: Ole Johannesen, Kasper Skovgård og Charlotte Uldall som alle har fortjent denne anerkendelse. Bestyrelsen har besluttet, hvem der skal modtage prisen.

I år er det Susanne fra bestyrelsen der uddeler prisen, og I må pænt vente i spænding på resultatet. I håb om en god generalforsamling.

Tak for ordet.

Tonny Dyreholt, formand

 

Regnskab for 2011

Regnskabet er på vej!

 

Budget for 2012

Budget er på vej!

 

Målsætning for 2012

Vi vil arbejde for at:

 • Blive mere synlige i lokalområdet. Dette gøres ved
  1) At dele brochurer ud til læger, apoteker mv.
  2) Medlemmer kommer ud og fortæller hvad idrætten har gjort for dem. Vi har en aftale med Bostedet Hybenvang
  3) Sætte en annonce i By og Land
 • Holde 3 medlemsaftener. 2 med foredrag og 1 med “julehygge”
 • Køre mountainbike i sommerferien, hvor de andre aktiviteter holder pause
 • Forberede en mulig kommende tur til Fuerte Ventura (2013 eller 2014)
 • Søge fonde og puljer til foreningens projekter

 

Årets medlemspris 2012

Til dette års medlemspris har der været 3 kandidater: Kasper Skovgaard Hansen, Ole Johannesen, Charlotte Uldall.

Alle indstillet af jer som er idrætsudøvere i foreningen – og alle med meget gode og relevante begrundelser.

Bestyrelsen har valgt at årets pris skal gå til Charlotte Uldall. Og dette er sket på følgende begrundelser:

 1. er en fighter
 2. er stædig og udholdende
 3. er træningsvillig
 4. løbetræner hver mandag med Rie – og løber selv mindst 2 gange om ugen
 5. deltaget i Sct. Hans Løbet og Nattens løb
 6. træner tennis hver fredag hvor hun efterhånden har nået et stabilt niveau
 7. deltager i sociale arrangementer(klubaftener, fester, generalforsamling)
 8. kommer fint ud af det med stort set alle i foreningen
 9. har arbejdet med og er blevet god til at sætte realistiske mål

Charlotte har især i dette år udvist rigtig stor fighterånd og hun fortæller selv om hvor meget idrætten betyder for hendes fysiske og psykiske velbefindende.

Du er en rollemodel for mange, Charlotte, og det er dejligt at have en som dig i foreningen.

Tillykke med prisen – du har fortjent den.

IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk