Skip to content

Referat/beretning 2008

Referat fra generalforsamlingen 31. januar 2008

ad 1) Valg
Valg af dirigent: Kent
Valg af stemmetællere: Asbjørn, Henrik, Søren
Valg af referent: Rie

ad 2) Formandens beretning v. Tonny Dyreholt
Formanden holdt en beretning hvor han bl.a. kom ind på den udførte brugerundersøgelse (2007), som førte til at hjemmesiden blev taget op til revision og fornyet, det afholdte Fjercup 2007 samt det kommende Fjercup 2008, Sundby – og Sct. Hans løbene, samt at Claus Petersen har færdiggjort sin uddannelse som hjælpeinstruktør. Hele beretningen kan findes her.

ad 3) Regnskab for det forløbne år
Lone Jørsum gennemgik sidste års budget og beholdning, samt regnskabet for 2007. Regnskabet viser, at vi har 41.000 kr. i vores beholdning ved dette års start. Skal vi sætte nye ting i gang skal der søges midler. Alle bilag findes på Værestedet og alle er velkomne til at kikke i regnskabet. Bilagskontrollanterne har godkendt regnskabet.

Der blev stillet spørgsmål til

  • Deltagergebyr. Idrætsforeningen giver mere ud til deltagergebyrer end vi får ind. Dette fordi bestyrelsen har prioriteret at give tilskud til folk der deltager i stævner mv. Om dette kan blive ved fremover afhænger af økonomien.
  • Rekvisitter. Dette dækker bl.a. fjerbolde og udstyr i styrketræningsrummet. Vi budgetterer ikke med at skulle have større fornyelser i 2008.

ad 4) Budget for det kommende år
Lone Jørsum gennemgik det nye budget. Som tidligere skrevet er vi nødt til at søge midler hvis vi skal udvide med nye aktiviteter. Foreningen har en lønnet træner – hans løn indgår i punktet “Frivilligt arbejde”. Til næste år får løn et punkt for sig selv. Generalforsamlingen besluttede, at kontingentet er uændret, dvs. 400 kr. årligt, i 2008.

ad 5) Målsætning for det kommende år
Lone Jørsum gennemgik foreningens målsætning. Der var kommentarer om, at der er andre steder, der er interesserede i at høre om idrætsforeningens aktiviteter, og vi har fokus på at vi skal ud og give information om foreningen.

ad 6) Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

ad 7) Valg
Mona Hansen, Lone Jørsum og Rie Lindekrans blev enstemmigt genvalgt.

Valgte suppleanter: Hugo Thomsen, Lene Johannesen, Inger Vangslev og Eyyup Erdogmus (Ungekollegiet – medarbejdersuppleant).

Valgte bilagskontrollanter: Ole Johannesen, Hakim Ismail.

ad 8) Eventuelt

  • Der blev foreslået følgende nye aktiviteter i foreningen: Streetbasket, bordtennis og fodbold.
  • Søren Schmidt orienterede om at Vejle idrætsfestival bliver ikke afholdt i år pga. at Vejle Idrætshøjskole laves om til en kombineret efterskole og idrætshøjskole og der derfor ikke kan findes tidspunkt for afholdelse af festivalen.

IF Ryttergården satser på Friluftsugen på Bornholm – arrangeret af DAI. Århus Cup ved vi ikke noget om på nuværende tidspunkt.

Claus Petersen meddelte: Suppleanter er alle velkomne til at deltage i alle bestyrelsesmøder. Suppleanter har ikke stemmeret, når de er med – men når de er indkaldt som suppleant for et bestyrelsesmedlem har de stemmeret.

Asbjørn Dalsager: opfordrer til at alle der har en e-mail adresse giver denne til bestyrelsen således at vi kan komme i gang med at sende info pr. mail.

Karen Sofie Jørgensen: siger tak til Søren for indsatsen i HBI – “det har styrket min selvtillid at dyrke motion”.

Tak til alle fremmødte for en rigtig god generalforsamling.

Rie Lindekrans

Formandens beretning 2008

Jeg vil gerne i min egenskab som formand byde jer alle velkommen til årets generalforsamling. Jeg håber alle har haft et godt sportsår og er parate til et nyt. Jeg kan forstå på instruktører, frivillige og brugere, at 2007 har været endnu et godt år i vores idrætsforening. Vi må håbe, at 2008 bliver lige så godt.

Bestyrelsen gennemførte i 2007 en brugerundersøgelse. Den viste stor tilfredshed blandt medlemmerne med aktiviteter og kontingent. Vores hjemmeside blev beskrevet som kedelig og kun brugt af 3 medlemmer. Dette har bestyrelsen taget til efterretning og vi har i samarbejde med vores webmaster fået lavet en helt ny hjemmeside.

En af årets store begivenheder var Fjer-cup i Badmintonhallen. Der var 50 tilmeldte og vi måtte begrænse tilmeldingen. Endnu en gang forløb stævnet fuldt tilfredsstillende. Dette års stævne løber af stabelen onsdag den 14. maj. Vi håber at se lige så mange deltagere og tilskuere i år.

Andre aktiviteter, som kan nævnes er Skt. Hans-løbet og Sundby-løbet, som er fast tradition.

Frilufts-uge. 9 brugere uden personale var på Bornholm, hvor de stiftede bekendtskab med bla. repelling, havkajak og fiskeri.

Bestyrelsen arbejder godt. Alle har taget ansvar og fungerer godt sammen.

Claus er blevet færdig som hjælpe-instruktør i boldspil. Godt arbejde af Claus, som vi alle sætter stor pris på.

Alle ved hvilken tilfredsstillelse og afslappethed man føler efter en god idrætsaktivitet, det være sig badminton, stavgang, tennis osv. Derfor er det vigtigt, at vi bakker op om vores forening. Vi skal være en del af et fællesskab, hvor alle er velkomne og kan dyrke idræt på forskellige niveauer.

Vi dur alle til noget.

Tak for ordet.

Tonny Dyreholt

IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk