Skip to content

Frivillige

Frivillig arbejdskraft i IF Ryttergården

 • Beskrivelse af IF Ryttergården
  IF Ryttergården er en idrætsforening, hvis aktiviteter og tilbud er rettet mod psykisk sårbare borgere i Holbæk kommune. Foreningen har eksisteret siden 1999.IF Ryttergården tilbyder sine medlemmer en række forskellige idrætstilbud og –aktiviteter samt mulighed for at deltage i forskellige kurser, stævner og instruktøruddannelser. Idrætsaktiviteterne foregår både i dagtimerne og om aftenen.Det karakteristiske ved IF Ryttergårdens medlemstilbud er, at disse tager hensyn til og er udformet i forhold til medlemmernes forudsætninger og psykiske status. Medlemmerne er kvinder og mænd fra 18 år og op. IF Ryttergården er medlem af Dansk Arbejderidrætsforbund (DAI).
 •  

 • IF Ryttergården og frivillig arbejdskraft
  IF Ryttergården har i en årrække anvendt frivillig arbejdskraft til varetagelse af de forskellige arbejdsområder, der hører med til at få en idrætsforening til at fungere på tilfredsstillende måde. Her er bl.a. tale om bestyrelsesarbejde, administrativt og praktisk arbejde, kørselsordning og instruktørarbejde.Formålet med inddragelse af frivillig arbejdskraft er at sikre klubbens fortsatte eksistens ved at drage nytte af frivilliges faglige og sociale kompetencer.
 •  

 • Introduktion til foreningens arbejde
  For at sikre de enkelte frivillige den bedst mulige indsigt og forståelse af foreningens arbejdsområde har foreningen udarbejdet et introduktionsforløb, der indeholder:

  • foreningens opbygning og herunder bestyrelsens funktion
  • Foreningens arbejdsområder: Idrætsaktiviteter, praktiske funktioner, administrative funktioner
  • Ansvar og rollefordeling mellem professionelle og frivillige
  • Tavshedspligt og ansvarsdækning
  • Praktisk introduktion: føl-ordning, løbende sparring, gensidig prøvetid på 3 måneder
 •  

 • Beskrivelse af jobbet
  IF Ryttergården søger frivillige, der har lyst og kvalifikationer til at deltage i foreningens forskellige aktiviteter såsom trænerfunktioner, praktisk arbejde, ledsagerfunktioner, administrativt arbejde mm.
 •  

 • Forventninger
  Du skal være psykisk robust og stabil, da stabiliteten i aktiviteterne er af stor betydning.Vi forventer, at du har et positivt og åbent sind og har lyst til at være sammen med andre mennesker.Vi forventer, at du har kvalifikationer indenfor det område, du ønsker at være frivillig på. Eksempler på dette kan være:

  • at du har instruktørerfaring/- uddannelse indenfor den idrætsaktivitet, du er interesseret i
  • eller at du kender til og har erfaring med regnskabsarbejde i en forening

  Ligeledes forventer vi, at du deltager i 2 årlige medlemsaftener herunder Generalforsamling.

  Du er velkommen uanset om du kan afsætte 2 eller 10 timer om ugen – det laver vi aftaler om.

  Ved idrætsaktiviteter vil de professionelle altid tage det overordnede ansvar.

 •  

 • Foreningen tilbyder dig:
  • Et spændende arbejdsmiljø.
  • Mulighed for at lære noget om mennesker, der har en sindslidelse.
  • Relevante kurser.
  • Månedligt møde med andre frivillige og professionelle, hvor der planlægges aktiviteter og drøftes fælles og individuelle problemstillinger i hverdagen.
  • Du får dækket relevante udgifter.
 •  

 • Yderligere oplysninger
  For yderligere oplysninger bedes du kontakte idrætskoordinator Janni Berg Bau på tlf. 72365567.
IF RYTTERGÅRDEN | c/o Multihuset | Kasernevej 6 | 4300 Holbæk | Tlf. 72 36 82 08 | mail@if-ryttergaarden.dk